top of page

וואו: על חשיבותה של נהמה

כצופים אנחנו ממהרים לחרוץ דעה: זה יפה, זה לא טוב, את זה אהבתי, את זה לא. זה נכון כשאנחנו מתייחסים לאובייקטים שהיחס שלנו אליהם הוא יחס...

bottom of page